Kjendisinvestor spekulerer i maktkamp

Arne Blystad legger flere millioner kroner på bordet og øker sin eierandel i Global Tender Barges.

Arne Blystad - Foto: Finansavisen

Spencer Trading, som kontrolleres av Arne Blystad, har kjøpt 700.000 aksjer i Global Tender Barges. Det betyr at Spencer Trading og Spencer Energy til sammen kontrollerer 6.710.665 GTB-aksjer, hvilket tilsvarer en eierandel på fem prosent.I går ble det kjent at meglerhuset Argo Securities har mottatt en kjøpsordre på minst 67.119.812 aksjer i Global Tender Barges. Det representerer en eierandel på 50,01 prosent. Det er på nåværende tidspunkt ikke kjent hvem som står bak budet.Budet er på fem kroner aksjen. Mandag sluttet aksjen på 4,51 kroner etter en oppgang på 1,35 prosent.Det maksimale antall aksjer som kjøperen ønsker å erverve er satt til 67,2 millinoer aksjer.Det er satt som betingelse for kjøpet at det annonserte valget av et nytt styre blir gjennomført innen 25. mars, samtidig som det annonserte utbyttet 3,5 kroner pr aksje går som planlagt.Forrige uke kunne vi lese at styret foreslår et utbytte på hele 3,50 kroner, tilsvarende 470 millioner kroner. På den annen side vil storeier Oceanus/HNA Group avlyse hele utbyttet og heller gjøre om selskapet til et tørrbulk- og containerrederi.Ifølge GTB-styret skal HNA-representanter ha tilbudt enkelte større aksjonærer over børskurs for å selge. HNA eier 33,33 prosent av Global Tender Barges etter nylig å ha kjøpt aksjer for seks kroner stykket, går det frem av innkallingen til generalforsamling som finner sted 25. mars.I formiddag gikk styret i GTB ut og sa at tilbudet som er fremsatt er ufullstendig, ikke i samsvar med blant annet verdipapirhandellovens regler om frivillige tilbud, prospektplikt og god forretningsskikk.Styret har vært i kontakt med Oslo Børs som har uttrykt at de umiddelbart vil se nærmere på saken.I lys av dette er det styrets anbefaling til aksjonærene at det fremsatte tilbudet ikke aksepteres før det foreligger en avklaring. Styret vil holde aksjonærene orientert, heter det.