Kjøper Emy Fish og Brødrene Myhre

Norway Pelagic ASA tar grep.

Publisert 16. mars 2010 kl. 08.15
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 00.14
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 180 ord
Foto: Scanpix

Norway Pelagic ASA inngikk mandag avtaler om overtagelse av de pelagiske virksomhetene til henholdsvis Emy Fish AS, Emy Eiendom AS og Brødrene Myhre AS, går det frem av en melding.Overtagelsene skal gjennomføres ved at Norway Pelagic, eller et datterselskap, overtar Emys og Myhres virksomheter bestående hovedsakelig av maskiner og utstyr, ansatte og avtaler. Som vederlag skal Emy og Myhre motta henholdsvis 19,5 millioner kroner og 24 millioner kroner i kontantoppgjør.Norway Pelagic har rett til å gjøre opp inntil 50 prosent av de respektive vederlagene gjennom utstedelse av nye aksjer i selskapet i en rettet emisjon eller ved overdragelse av egne aksjer. Det er avtalt at kursen på eventuelle vederlagsaksjer skal fastsettes til kroner 46.Gjennomføring og oppgjør under de respektive avtalene forventes å skje ca 1. september 2010, likevel slik at et eventuelt delvis oppgjør av vederlagene med aksjer skal skje senest 31. mai 2010.Dersom Norway Pelagic velger å utstede vederlagsaksjer for inntil 50 prosent av vederlaget i forbindelse med overtakelsene, vil det bli fremlagt forslag om rettet emisjon i forbindelse med den ordinære generalforsamling den 10. mai 2010.Les mer her