Konsekvensene av jordskjelvet i Chile

De totale finansielle konsekvensene for Cermaq forventes ikke å overstige 15 millioner kroner.

Geir Isaksen - Foto: Finansavisen

Cermaq har nå en fullstendig oversikt over konsekvensene for virksomheten etter jordskjelvet som rammet Chile 27. februar, går det frem av en melding.Ingen ansatte eller deres nærmeste familie er skadet. Det er begrenset skade på fôrfabrikken i Coronel, og produksjonen av fiskefôr startet opp igjen fredag 12. mars.Etter å ha testet alt utstyret i fabrikken, startet produksjonen på fire produksjonslinjer fredag. Det ble kjørt doble skift gjennom helgen og fabrikken produserer nå på normalt nivå, heter det i meldingen.Selskapets forsikring dekker skadene jordskjelvet har påført fabrikken.Som tidligere meddelt ble oppdrettsvirksomheten i Mainstream Chile svært lite berørt, og driften har gått som normalt.De totale finansielle konsekvensene for Cermaq av jordskjelvet forventes ikke å overstige 15 millioner kroner, og er hovedsakelig knyttet til EWOS sin virksomhet, går det frem.