- Markedet vil investere i kvalitetsselskaper

SEB mener at det nå etter den første raske oppgangsfasen i markedene i fjor er tid for å finne god avkastning med fokus på kvalitet.

Det gjelder både i landsperspektiv og i bedriftsperspektiv. I et klima hvor kvalitet blir stadig viktigere kommer investorer til å betale ekstra for kvalitetsselskaper.Det oppgir SEB i en presentasjon av Investment Outlook.- I en oppadgående markedssyklus er det i første fasen aksjer med høy beta og lav kvalitet som går sterkest. Børskurven er ofte positivt i denne innledende fasen. Etter seks til tolv måneder normaliseres aksjeutviklingen og vi mener at det er kvalitetsselskaper som driver børsen i denne fasen hvor vi er nå, resonnerer SEB.- Det blir attraktivt å finne kvalitetsselskaper i land med stabile offentlige finanser og driftsoverskudd, sier Hans Peterson, investeringssjef for SEB Private Banking."Våren og sommeren 2010 vil bli preget av noen utfordringer. På litt sikt ser imidlertid utsiktene for økonomier og finansielle markeder lysere ut. Nøkkelen til det er en langsom økonomisk gjeninnhenting kombinert med lav inflasjon. Men oppgangen vil ta tid, spesielt i G3-landene. Det gjør høyere spesifisitet krav om investeringer, sier SEB. Det krever høyere krav til selsktivitet i investeringene.Kvalitetsselskap definerer banken som etablerte selskaper med velprøvde og vellykkede forretningsmodeller, god og stabil inntjeningsvekst, og god økonomi og sterk balanse. En måte å skjelne kvaliteten på aksjer er å se potensialet for høyt utbytte, banken.