Meglerhus: Kjøp disse aksjene

Meglerhus snakker om megatrend, oppkjøpskandidat, markedsleder og gode vekstmuligheter.

Stig Myrseth

I dagens rapport fra Terra Markets omtales følgende aksjer som dagens case:• Opera (22,40) - global markedsleder i bransje i megatrend. På kapitalmarkedsdagen meldte ledelsen om forhandlinger med to ledende mobiloperatører i Kina. En kontrakt med de to største aktørene vil øke antallet tilgjengelige brukere i operatørsegmentet med 64 prosent. En endelig avtale vil være en stor kurstrigger for aksjen. Den sterke globale markedsposisjon og unike teknologien blinker også Opera ut som en oppkjøpskandidat. Av potensielle takere kan nevnes både Microsoft og Google samt produsenter av mobiltelefoner.• Q-Free (20,90) - europeisk markedsleder med gode vekstmuligheter. Q-Free er sammen med Kapsch europeisk markedsleder innen elektronisk bompengebetaling. Selskapet har 200 ansatte i sju land. På fredag publiserte vi en analyse av Q-Free som konkluderte med kjøp og et kursmål på 27 kroner per aksje. For 2010 vil topplinjeveksten være noe begrenset og EBITDA-marginen noe lavere enn i 2009 grunnet et lavt antall leveranser. Fremover venter vi at ordreboken holder seg sterk som en følge av at det kommer opp mange kontraktsmuligheter. Eksempelvis er det flere planlagte prosjekter i Europa rettet mot bomstasjoner for lastebiler. Som europeisk markedsleder venter vi at Q-Free vinner flere av disse