Mer å gjøre for Veidekke i Sverige

Konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke. Foto: Scanpix

Veidekke Entreprenad AB, Region Väst, har fra BanaVäg i Väst fått i oppdrag å bygge 2,5 kilometer dobbeltspor jernbane langs Vänerbanan mellom Göteborg og Trollhättan, går det frem av en børsmelding.Kontraktssummen er 175 millioner svenske kroner, med en byggetid fra nå og frem til sommeren 2012.Etappen inngår i utbyggingen av E45 til motorvei og Vänerbanan til dobbeltsporsjernbane.Hele meldingen her.