Nedgang i lakselusnivået

Nivået på lakselus gikk ned fra januar til februar i nesten hele landet.

Laks - Foto: Scanpix

Lav temperatur og felles vinteravlusing er årsaken til nedgangen, ifølge Mattilsynet.Lusenivået gikk ned i alle regioner bortsett fra i region Hordaland og Sogn og Fjordane og region Nordland, der nivået var uendret.I januar ble det gjennomført en samordnet vinteravlusing langs hele kysten. De siste lusetallene viser at denne har hatt effekt, men likevel er lusenivået generelt sett høyere enn på samme tid tidligere år. Effekten av årets vinteravlusing ser derfor ikke ut til å ha hatt samme gode resultat som tidligere, opplyser Mattilsynet.- Det er ikke helt uventet. Vinterens lave temperaturer gjør midlene mindre effektive, samt at det i flere områder er nedsatt følsomhet for midler. Effekten av behandling kommer også senere ved lavere temperaturer og ikke alle steder kan effekten evalueres ennå, sier assisterende tilsynsdirektør, Ole Fjetland.På grunn av vinterens lave temperaturer ønsker Mattilsynet å utsette og endre tiden for våravlusingen for å oppnå en bedre effekt.- Lav vanntemperatur gir mindre effekt av avlusing. Derfor vil Mattilsynet gå inn for å utsette våravlusingen for å oppnå en bedre behandlingseffekt. Det vil være til det beste for villfisken. Forslaget er til behandling, og et høringsmøte blir snarlig gjennomført for at forskriftsendringen raskt kan tre i kraft, sier Fjetland.Alle anlegg med mer enn 0,1 kjønnsmoden hunnlus per fisk skal avluse. Hvis dagens lusenivå holder seg, innebærer det at svært mange anlegg blir nødt til å behandle til våren. (©NTB)