OECD ser på Intex-prosjekt

OECDs kontaktpunkt vil undersøke påstander om Mindoro-prosjektet nærmere.

Erlend Grimstad. Foto: Scanpix

Intex Resources har blitt meddelt av Utenriksdepartementet som representant for OECDs kontaktpunkt om at de vil undersøke påstander om Mindoro-prosjektet nærmere. Kontaktpunktet har ikke grunngitt sitt standpunkt eller sagt noe om hva formålet med dette er. OECD har ingen sanksjonsmyndighet i slike tilfeller, opplyser Intex Resources i en melding.Intex har ifølge meldingen allerede vært svært åpne om alle forhold."Dersom noen ønsker ytterligere å undersøke forhold knyttet til vårt Mindoro Nikkel-prosjekt er vi trygge på konklusjonene enhver seriøs gjennomgang vil resultere i. Som en del av prosessen vil Intex be om at ambassadør Solems rapport fra januar 2010 blir offentliggjørt", heter det.