Resultatvarsel

Kitrons datterselskap forteller om store problemer i Sverige.

Foto: Scanpix

Kitrons datterselskap, Kitron AB i Karlskoga, Sverige står overfor driftsmessige utfordringer i 1. kvartal. Dette er knyttet til marginproblemer og overkapasitet.På grunn av disse utfordringene forventer Kitron et tap på om lag 15 millioner kroner for Karlskoga i første kvartal, hvorav 8,5 millioner kroner er avsetning for restruktureringskostnader. Det er satt i gang tiltak for å snu utviklingen i Kitron AB og det er ventet at resultatene vil bli bedre for resten av 2010.