Rykker ut med to kjøpsanbefalinger

Forskningssjef Geir Linløkken forventer kursoppgang og anbefaler kjøp av følgende aksjer.

I dagens rapport fra Investtech beskrives Sparebank 1 SR Bank og Austevoll Seafood som kjøpskandidater.Les også: De heteste aksjene i Norden- Sparebank 1 SR Bank ligger i en stigende trendkanal på kort til mellomlang sikt. En videre oppgang innenfor denne indikeres. Ved reaksjoner tilbake er det støtte ved 50 kroner, mens det er noe kortsiktig motstand ved 54,50 kroner. Egenkapitalbeviset er svakt positivt på innsidehandler. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier Linløkken.- Austevoll Seafood ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Positiv volumutvikling styrker aksjen og en videre oppgang innenfor kanalen indikeres. Det er lite motstand over dagens nivå, mens det er kortsiktig støtte ved 43-45 kroner og mer langsiktig støtte ved 37,50 kroner. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, avslutter Linløkken.