SAS må betale Norwegian 160 millioner

Norwegian vant frem mot SAS i retten og er tilkjent 160 millioner kroner. - Vi er svært tilfreds, sier Bjørn Kjos . (Oppdatert)

Bjørn Kjos - Foto: Finansavisen

Borgarting lagmannsrett har dømt SAS AB (publ) og SAS Scandinavian Airlines Norge AS til å betale Norwegian Air Shuttle ASA 160 millioner kroner i erstatning. De må også dekke Norwegians juridiske kostnader på snaue 15 millioner kroner.- Vi er svært tilfreds med at lagmannsretten har dømt SAS til å betale Norwegian nærmere 175 millioner kroner i erstatning for den industrispionasjen vi ble utsatt for, sier administrerende direktør Bjørn Kjos i Norwegian i en melding.Lagmannsretten behandlet på slutten av fjoråret erstatningssaken etter SAS sin industrispionasje mot Norwegian. Tingretten har tidligere dømt SAS til å betale Norwegian 132 millioner kroner, pluss saksomkostninger, slik at beløpet totalt kom opp i over 138 millioner kroner. Både SAS og Norwegian anket erstatningsbeløpet til lagmannsretten. Lagmannsretten har dømt SAS til å betale 160 millioner i erstatning, samt fulle saksomkostninger på 6 839 770 kroner fra tingretten og 7 851 472 kroner fra lagmannsretten. Borgarting lagmannsrett har med denne dommen hevet erstatningsbeløpet og gitt Norwegian medhold i at selskapet led et stort økonomisk tap som følge av industrispionasjen fra SAS.- At lagmannsretten nå øker erstatningsbeløpet er et viktig signal om at industrispionasje skal slås hardt ned på, sier Kjos.- Samtidig viser det at rettssystemet fungerer og at uetisk atferd over lang tid får økonomiske konsekvenser.- Vi ble i en svært sårbar oppstartfase for selskapet utsatt for en grov og kynisk industrispionasje fra SAS sin side. Norwegian tapte flere hundre millioner kroner som følge av at SAS på ulovlig vis tilranet seg intern og sensitiv informasjon om Norwegian fra bookingsystemet Amadeus. Denne spionasjen er SAS straffedømt for. At lagmannsretten nå hever erstatningsbeløpet er et naturlig utfall av saken og vi er svært tilfreds med at dommen nå er falt, sier Kjos.Domspremissene vil ifølge lagmannsretten foreligge for utsendelse i morgen.SAS vurderer å anke dagens dom.- Vi er skuffet over dommen og noterer oss at den ikke var enstemmig og vil nå undersøke dommen ytterligere for å bestemme oss om den skal ankes, sier SAS-sjef Mats Jansoon i en kommentar.