Spetalen-aksje ryker ut, olje inn

Finansavisens innsideportefølje ligger nå bak markedet. Spetalen-selskapet Spectrum ryker ut etter "sterke signaler" i oljeselskap.

Øystein Stray Spetalen - Foto: Scanpix

Finansavisens innsideportefølje steg 2,0 prosent forrige uke, men tapte for hovedindeksen ettersom den la på seg 4,9 prosent. Innsiden er etter dette ned 2,7 prosent for året, mens markedet har falt bare 1,8 prosent.Ukens beste aksje ble nykommeren Fornebu Utvikling, som steg 14,3 prosent.Ellers var det labert. Norse Energy steg marginale 0,6 prosent, mens Spectrum, Emgs og Nordiag falt hhv. 2,8, 1,2 og 1,0 prosent. Norse har steget 33,5 prosent siden den ble tatt inn 13. november.Spectrum ryker ut til fordel for Rocksource, der flere primærinnsidere lastet opp forrige uke - deriblant toppsjefen Trygve Pedersen. Avisen vurderer innsidesignalene som sterke.

Innside Innside porteføljen porteføljen
SelskapSelskapInnInnKj. Kj. kurs kursS.loss S.loss (85%) (85%)Forr. Forr. uke ukeSiste Siste uke ukeAvk. Avk. tot. tot.Avk. Avk. s.uke s.uke
Fornebu Utv.Fornebu Utv.26.02.1026.02.101,611,611,371,371,611,611,841,8414,30 %14,30 %14,30 %14,30 %
EmgsEmgs12.02.1012.02.105,355,354,554,555,205,205,145,14-3,90 %-3,90 %-1,20 %-1,20 %
NorDiagNorDiag22.01.1022.01.101,691,691,441,441,921,921,91,912,40 %12,40 %-1,00 %-1,00 %
Norse EnergyNorse Energy13.11.0913.11.093,493,492,972,974,634,634,664,6633,50 %33,50 %0,60 %0,60 %
RocksourceRocksource05.03.1005.03.103,523,522,992,99NyNy3,523,52NyNyNyNy
Ut:Ut:
SpectrumSpectrum08.01.1008.01.1013,2013,2011,2211,2214,2014,2013,8013,804,50 %4,50 %-2,80 %-2,80 %
Differansen:Differansen:
Innsidep.Innsidep.H. H. ind. ind.DiffDiff
Siste ukeSiste uke2,00 %2,00 %4,90 %4,90 %-2,90 %-2,90 %
Hittil i årHittil i år-2,70 %-2,70 %-1,80 %-1,80 %-0,90 %-0,90 %