Sundstø-salg behandles

Investor mener Morten Sundstø brutt innsidereglene og gjort seg skyldig i kursmanipulasjon. (Oppdatert og presisert)

Foto: Finansavisen

Nattopharma-styret har startet behandling av påstandene om at selskapets toppsjef Morten Sundstø brukte en god venn som stråmann da han solgte 450.000 Nattopharma-aksjer.Ifølge investor Lars M. Haugen har Sundstø brutt innsidereglene og gjort seg skyldig i kursmanipulasjon.Her er meldingen fra selskapet- Styret tar påstandene svært alvorlig og vi har den nå under behandling, sier styreleder Ola Røthe i Nattopharma til DN.Det er innhentet ekstern juridisk bistand,.Sundstø skriver i en tekstmelding at han ser positivt på at styret i selskapet behandler saken profesjonelt og derfor har søkt ekstern hjelp.Nattopharma er notert på Oslo Axess.Oppdatert:Senere pressemelding har vist at det var ikke noe grunnlag for disse påstandene som var rettet mot Sundstø