Trygve Hegnar laster opp 27 millioner aksjer

Trygve Hegnar har via sitt Periscopus klasket rundt 125 millioner kroner i bordet for 26,7 millioner aksjer i Hurtigruten.

Redaktør Trygve Hegnar - Foto: Scanpix

Onsdag morgen kommer meldingen om at Trygve Hegnars Periscopus nå har kjøpt 26,7 millioner aksjer i Hurtigruten, tilsvarende 6,35 prosent av aksjene i selskapet.Hegnar sitter nå på 110,723,289 aksjer i Hurtigruten, tilsvarende 26,35 prosent av aksjene. Før kjøpet satt Hegnar på 20,01 prosent.Periscopus er heleid av Trygve Hegnar og nærstående.Snittkursen for aksjene var 4,70 kroner, noe som betyr at kjøpet totalt sett var på rundt 125 millioner kroner.DNB NOR Bank, ved DNB NOR Konserninvesteringer, meldte onsdag at de har solgt 10,5 millioner aksjer i samme selskap.Periscopus AS ved Trygve Hegnar eier 26,35 prosent i HRG (Hurtigruten).