Vil bremse et krisepreget aksjemarked

Derfor foreslo Finanstilsynet å begrense shortsalg av aksjer.

Udekket shortsalg, tradere som selger aksjer de ikke eier, eller ikke har lånt, kan være et stort problem, spesielt for volatile aksjer. Sist uke sendte Finanstilsynet en anbefaling til Finansdepartementet om forbud mot alt udekket shortsalg av aksjer.- Forslag om endringer i bestemmelsene i verdipapirhandelloven om shortsalg bygger på et forslag fra Finanstilsynet. Det forbud mot udekket shortsalg som i dag gjelder overfor verdipapirforetak utvides til også å gjelde direkte overfor investor, sier seksjonssjef i avdeling for markedstilsyn, Britt Hjellegjerde, til HegnarOnline.I tillegg til utvidelsen av udekket shortsalg, vil tilsynet ha muligheten til å nedlegge midlertidig forbud mot alle former for shortsalg.- Det foreslås også at Finanstilsynet får en utrykkelig hjemmel til å nedlegge midlertidig forbud mot alle former for shortsalg under spesielle markedsforhold. Overtredelse av forbudene vil kunne sanksjonere med vinningsavståelse eller straff. Så langt jeg kan se er det forslag som Finansdepartementet har fremmet i det alt vesentligste i tråd med Finanstilsynets forslag, sier Hjellegjerde.Finanstilsynet vil forsøke å begrense eventuelle overdrevne fall i ekstreme perioder, med å ha muligheten til å forby shortsalg av aksjer. Under finanskrisen var det en rekke aktører som tjente store penger både i Norge og resten av verden på omfattende shortsalg av aksjer.Overdreven shortsalg av en aksje kan føre til unaturlige store fall for aksjen, og kan underbygge panikk i markedene. Dette forsøker nå Finanstilsynet å begrense i fremtidens spesielle situasjoner.