Analytiker: Kjøp disse aksjene

Analytiker snakker om gode nyheter, megatrend, overraskende sterke priser og kursoppgang. Her er dagens aksjetips.

Børs

I dagens morgenrapport fra Terra Markets omtales følgende aksjer som dagens case:• Opera (24,80) - Apple har godkjent selskapets nettleser for iPhone. Det ble i natt meldt at Apple godkjenner selskapets nettleser til bruk på iPhone. Godkjennelsen fører til at selskapet øker antall potensielle brukere signifikant. Vi har forhåpninger om at Opera vil hale i land en storkontrakt i Kina noe som kan lede til en kraftig økning i brukerbasen. I går meldte Opera at selskapet har 50 millioner unike brukere av Opera Desktop som er selskapets nettleser for PC-brukere. Dette er på linje med våre estimater. Opera handles for tiden til en P/E på 55 for i år fallende til 19 i 2011 og 13 i 2012. Disse multiplene kan forsvares ut fra Opera sin ledende globale posisjon i et marked som er inne i en megatrend.• Cermaq (68,75) - lakseprisen bryter sesongmessig trend. Utsiktene til selskapet er gode med lakseprisen over 40 kroner per kilo. Normalt har lakseprisen falt i etterkant av påske, men i år har prisen holdet seg overraskende sterk. Lakseprisen er historisk høy og vil ventelig holde seg sterk ut året takket være den attraktive miksturen av svak chilensk eksport og godt opprettholdt etterspørsel. DCF indikerer en fair verdi på 90 kroner per aksje. Aksjen handles også til en rabatt relativt til sektoren.

Nyheter
Børs