Blodrødt resultat fra Gyldendal

Gyldendal gikk med underskudd i første kvartal. - Bokmarkedet antas å fortsette å falle i 2010, skriver selskapet.

Erik Must - Foto: Scanpix
Børs

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var rundt en millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.Driftsresultatet før ordinære avskrivninger (EBITDA) ble -7,8 (-17,4) millioner kroner. Finanskostnadene er redusert med fem millioner kroner målt mot første kvartal i fjor.Resultatet før skatt ble -32,8 (-45,3) millioner kroner, som er en forbedring på 12,5 millioner mot fjorårets kvartal. Etter skatt ble resultatet -24,2 millioner kroner mot -33,2 millioner kroner per 1. kvartal 2009.- Det er først og fremst utviklingen i andre halvår som er avgjørende for årets samlede resultat. Årets siste seks måneder svarer normalt for to tredjedeler av årsomsetningen. Bokmarkedet antas å fortsette å falle i 2010. Dette knyttet til den forventede utviklingen i undervisningsmarkedene. For å møte denne utviklingen er Gyldendals drift vesentlig effektivisert i 2009 og i 2010, heter det blant annet i rapporten fra selskapet.Rapporten leser du her.

Nyheter
Børs