Meglerhus: Kjøp disse aksjene

Terra Markets snakker om viktig milepæl og overdrevet kursfall.

Stig Myrseth
Børs

I dagens rapport fra Terra Markets omtales følgende aksjer som dagens case:• Sevan Marine (7,12) - Driller 1 nærmer seg operasjonell drift. Sevan Driller 1 forlot Rio de Janeiro den 20. mai og satte kurs mot Macae-feltet hvor formell aksept på overleveringen vil finne sted. Riggen vil trolig motta dagrate allerede fra utgangen av denne uken. En vellykket oppstart av Driller 1 for Petrobras vil være en viktig milepæl idet både den operasjonelle, teknologiske og finansielle risikoen vil bli redusert. Driller 1 er den første boreriggen basert på Sevan sitt revolusjonerende skrogkonsept.• Norsk Hydro (39,40) - den senere tids fall er overdrevet. Vi tror veksten i verdensøkonomien og spesielt i Kina fortsetter noe som vil understøtte etterspørselen etter aluminium. Det ser ut til at aluminiumsprisen har nådd et gulv på rundt USD 2.000 per tonn. Selv dette nivået representerer god lønnsomhet for Norsk Hydro. Etter å ha justert for fallet i aluminiumsprisen og den sterke dollaren kommer vi frem til en fair aksjekurs på 55 kroner basert på DCF.

Nyheter
Børs