Nærmere boligsprekk i Kina?

Investorene krever nå en høyere yield for å låne penger til kineskiske eiendomsselskaper. Credit-default swaps rett opp.

Børs

Hvis og når den kinesiske boligboblen sprekker vil det være en av de best varslede i historien.Etter at boligprisene fortsatte å stige med 12,8 prosent i april er faren for en sprekk blitt enda større og mer overhengende.Nå viser også Bloomberg til at obligasjoner utstedt av de kinesiske eiendomsselskaper er de som har utviklet seg dårligst hittil i år.Investorene vil ha bedre betalt for den økte risikoen, og krever en høyere yield for å låne penger til kineskiske eiendomsselskaper.Yielden på et 13,5 prosent obligasjonslån på 350 millioner dollar, utstedt av Kaisa i forrige måned, økte for eksempel fra 11,07 til 16,52 prosent i forrige uke.Det betyr for eksempel at de som kjøpte obligasjonslånet ved utstedelsen, i følge Bloomberg, allerede har tapt 15,5 prosent.Høyere CDS enn på gresk statsgjeldCredit-default swaps, som forsikrer mot tap om eiendomsselskapet Country Garden misligholder sin obligasjonsgjeld, økte også kraftig i første halvdel av mai.CDSen på gjelden til Country Garden tilsier en forsikringspremie på 10,39 prosent. Det vil si at det koster i overkant av en million dollar i året å forsikre 10 millioner dollar i gjeld. Kontrakten antyder at det er 50 prosent sannsynlighet for at selskapet vil misligholde gjelden.Det er en høyere forsikringspremie enn vi har sett på gresk statsgjeld, og en sannsynlighet for mislighold helt på høyde med den vi har sett i Hellas, i april og mai.For et annet selskap, Agile, er sannsynligheten for mislighold omtrent på samme høye nivå, i følge Bloomberg.

Nyheter
Næringsliv