Slik finner du et mønster i de meningsløse tallene

Peter Warren mener den europeiske økonomien kan få hjelp av to døde menn. En av dem ble begravd for 760 år siden.

Børs

På sin blogg slår Peter Warren fast at euroens utvikling sammenstemmer godt med filosofien til herrene Leonardo Fibonacci da Pisa og Ralph Nelson Elliott.-€750 milliarder krisepakke, omfattende verbale intervensjoner og seks dager senere, euroen truet i natt med å lage en ny bunn for året mot dollar. Denne gangen er det imidlertid mulig at Angela Den Desperate kan få uventet hjelp. To ting er bra med en eventuell slik hjelp; den koster ikke nye €750 milliarder og ytes delvis av en annen europeer - om enn en som har vært død i 760 år. Den andre som muligens kommer henne til unnsetning er riktignok en amerikaner. Han er også død, om enn i kun 62 år, sier Warren.-Jeg sikter her til den italienske matematiker Leonardo Fibonacci da Pisa og den amerikanske revisoren Ralph Nelson Elliott. Det er imidlertid ikke sistnevntes evner som revisor som skal trekkes frem, men begges evne til å finne et mønster i det som for de fleste av oss fremstår som meningsløse sammenhenger mellom tall.-I korthet går kombinasjonen av Elliott og Fibonaccis oppdagelser ut på at hovedtrenden beveger seg i fem bølger. Tre av dem er i retning av trenden, to av dem er korreksjoner mot trenden. I en nedgangstrend vil bølge en, tre og fem være nedover, mens to og fire kan enten være oppadgående- eller sidelengs korreksjoner.-Ovenstående chart viser valutaparet EUR/USD siden toppen i desember 2009. Her kan man tydelig se en struktur bestående av fem bølger hvor det er liten tvil at bølge tre er den største. Elliott nevnte ytterligere én interessant ting og det er at en hver bølge kan brytes ned i mindre bølger som alle vil ha samme struktur. Det nedenstående chartet viser samme valutapar men med en mye kortere tidshorisont, nemlig fem dager. Toppen den 21. mai er gledesreaksjonen som fulgte da EU annonserte at de ville stille med en krisepakke på nevnte €750 milliarder.-Siden den gangen har det imidlertid ikke gått så bra og i natt tangerte EUR/USD nivået som var en av grunnen til at en krisepakke ble lagt på bordet. Heldig for Angela Den Desperate og hennes glade gjeng av Politikere Uten Evne Til Selvransakelse har de nå fått hjelp av "åndeverdenen" gjennom herrene Fibonacci og Elliott. En ny 5 bølgers nedgang synes komplett og vil i så fall forsterke den som finnes i hovedtrenden. May the ghosts be with them, avslutter Warren.

Nyheter
Børs