Spetalen øker i børsfersking

Øystein Stray Spetalen øker i børsens ferskeste oppdrettsselskap.

Investor Øystein Stray Spetalen - Foto: Scanpix
Børs

Ferske aksjonærlister lagt frem mandag viser at Øystein Stray Spetalen har kjøpt seg opp i Bakkafrost, som nylig ble tatt opp til notering på Oslo Børs.Via sitt Tycoon Industrier AS har Spetalen kjøpt ytterligere 110.000 aksjer iBakkafrost. Tycoon sitter nå på 4,10 prosent av aksjene i selskapet, totalt 2.005.384 aksjer.Spetalen sitter via Ferncliff TIH AS på ytterligere 440.400 aksjer i selskapet, totalt 0,90 prosent av aksjene.Vi merker oss også at Delphi Norden er ny på topp 30-listen med 314.500 aksjer.

Nyheter
Børs