Tjente 62 millioner kroner

Selv om resultatet nesten halveres, tjente Arendals Fossekompani 62 millioner kroner på 90 dager. Her er tallene.

Erik Must - Foto: Scanpix
Børs

I første kvartal 2010 fikk Arendals Fossekompani et resultat etter skatt på 61,8 millioner kroner, mot 109,3 millioner kroner for et år siden. Selskapet fikk et resultat før skatt på 91,9 millioner kroner, mot 153,6 millioner kroner året før. Driftsresultatet endte på 31,7 millioner kroner, mot 9,2 millioner kroner i første kvartal 2009.Arendals Fossekompani omsatte i perioden for 350,7 millioner kroner, mot 313 millioner kroner for et år siden.Finansresultatet ble på 47,3 millioner kroner, mot 128,4 millioner kroner året før. Pr. 31. mars 2010 hadde morselskapet 1,19 milliarder kroner i urealisert kursgevinst på verdipapirporteføljen, mot 1,02 milliarder kroner for et år siden.Kvartalstallene finner du her.

Nyheter
Børs