Styrene i Acergy og Subsea 7 har blitt enige om å fusjonere de to selskapene.Siem Industries, som vil sitte med 20 prosent av aksjene i de to selskapene, støtter fusjonen.Det kombinerte selskapet vil få en børsverdi på rundt 5,4 milliarder dollar, tilsvarende 34 milliarder kroner og bli det 8. mest verdifulle selskapet på Oslo Børs.Siem Industries har anledning til å selge seg helt ut i løpet av 6 måneder etter fusjonen, men kan ikke kjøpe seg over 24,9 prosent i det kombinerte selskapet i løpet av de kommende 30 månedene.Aksjonærene i Acergy får 54 prosent i det nye selskapet og aksjonærene i Subsea 7 får 46 prosent.