Unison Forsikring ASAs har gjennomført en intern gjennomgang av revisorgodkjente balanseposter innen sjøforsikring fra 2002 til 2007. Gjennomgangen avdekket et negativt egenkapitalavvik på rundt 70 millioner kroner, heter det i en børsmelding.Basert på Unisons egen avdekking av negative avvik på balanseposter fra 2002 til 2007 knyttet til sjøforsikringsvirksomheten, justerer SpareBank 1 Skadeforsikring sitt bud på selskapet til 5 kroner per aksje. Dette gir en totalpris for selskapet på ca. 56 millioner kroner.Det opprinnelige budet fra SpareBank 1 Gruppen AS var på 14 kroner! Det verdsatte selskapet til 158 millioner kroner.- Vi vil i tett samarbeid med Unisons ledelse og Finanstilsynet arbeide med å etablere ro omkring selskapet. Straks formalitetene om en overtakelse er på plass, vil vi sikre Unison tilgang på nødvendig kapital for å oppfylle lov- og forskriftskrav, samt for understøtte den ventede videre veksten til selskapet, sier administrerende direktør Tore Tenold i SpareBank 1 Skadeforsikring.SpareBank 1 Skadeforsikring vil ellers søke å gjennomføre tilbudsprosessen som planlagt, og så raskt som mulig, heter det i børsmeldingen.