Bergen Group Dreggen har blitt tildelt kontrakter for levering av offshorekraner til to riggenheter som er under bygging i Østen, opplyses det i en melding.Kontraktene har en estimert samlet ordreverdi på 25-30 millioner kroner, og skal leveres i løpet av andre kvartal 2011.Etter avtalene er inngått har Bergen Group Dreggen en sterk ordrereserve, som sikrer stabil drift frem til slutten av første halvår 2011.