I analysenytt fra Investtech beskrives Clavis Pharma som dagens kjøpskandidat.- Clavis Pharma ligger i en tilnærmet horisontal trend og videre utvikling i samme retning indikeres. Aksjen har brutt en dobbel-bunn-formasjon. Etablert brudd på motstanden ved 46,70 kroner vil signalisere oppgang til 50,70 kroner eller høyere, skriver Investtech.- Aksjen ligger mellom støtten ved ca. 42,00 kroner og motstanden ved ca. 55,00 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.