I analysenytt fra Investtech beskrives TGS Nopec som dagens case.- TGS Nopec Geophysical ga salgssignal fra en liten dobbel-topp-formasjon i slutten av april. Aksjen brøt den stigende trendkanalen og falt helt ned til støtten ved 80 kroner. Kursen har nå reagert noe opp fra støtten samtidig som RSI viser positiv divergens mot kursen. En videre oppgang indikeres.- Aksjen er svakt positiv på innsidehandler. Samlet vurdering: Teknisk positiv og svakt positiv på innsidehandler. Kort sikt: Svak kjøpskandidat Middels lang sikt: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.