Aksjene i Norsk Hydro ASA (Hydro) vil fra og med i dag handles uten rettigheten til å motta tegningsretter i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen.Du finnerrundt emisjonen her