Onsdag kjøpte Veramar Azul kjøpte onsdag 59.639 aksjer i Copeinca. Veramar Azul sitter dermed på 5.879.838 Copeinca-aksjer, noe som tilsvarer 10,05 prosent.