Eitzen Maritime Services har forlenget to eksisterende kontrakter med ikke navngitte militære enheter, opplyses det i en melding.Avtalene er forlenget til henholdsvis august 2011 og desember 2011, og har estimert verdi på 74 og 25 millioner dollar.