Havila Ariel ASA vurderer å gjennomføre en rettet emisjon mot norske og internasjonale investorer og har således engasjert First Securities AS som tilrettelegger for å bistå og gjennomføre den mulige rettede emisjonen.Havila Ariel vil utstede inntil 1.954.999 nye aksjer, tilsvarende ca. 10 prosent av nåværende antall utestående aksjer. Prisen vil være NOK 22 per aksje. Minimum tegning i den rettede emisjonen er satt til 50.000 euro.Hovedaksjonæren i HAVA, Havila AS, vil ikke tegne seg for aksjer i den rettede emisjonen.Formålet med den rettede emisjonen er generelle forretningsmessige formål. Tegningsperioden vil være fra 22. juni 2010 klokken 17.35 (norsk tid) til 23. juni 2010 klokken 08.30 (norsk tid).