Analysehuset TrendTech melder at følgende fem aksjer nylig har gitt de aller sterkest kjøps-signalene på Oslo Børs:
Mandag skrev HegnarOnline at samme analysehus mener DNO International, Lerøy Seafood, Norske Skog og Stolt-Nielsen Disse fem nevnte aksjer ovenfor er hentet fra TrendTechs trendliste.TrendListen gir signaler på bakgrunn av en avansert modell, som kombinerer en rekke tekniske analysemodeller.Anbefalingene er forholdsvis kortsiktige (modellen gir i snitt cirka 5-8 signaler per aksje per år) og er spesielt god for volatile aksjer og til investeringer med relativt kort tidshorisont.