24SevenOffice sitt oppkjøp av Propartner Holding og datterselskapet Propartner Defence er nå klarert av Konkurransetilsynet, opplyses det i en melding.Endelig godkjennelse av oppkjøpet vil bli gjort på generalforsamling den 28. juni 2010.- Samarbeidet med Propartner Defence AS knytter seg til videreutvikling av ulike teknologiske muligheter som programvaren til kjøper gir, men hvor vi kommer raskere og billigere til markedet sammen med Propartner Defence AS,, Ståle Risa, da oppkjøpet ble kjent.