Norway Pelagic har i dag inngått en avtale med Agder Ocean Shipping om leie av tre fryseskip, går det frem av en børsmelding.Skipene vil ha en lastekapasitet på ca. 4.000 tonn palletert frossenfisk hver.Det ene skipet leies for ett år, de to andre i 6 måneder med opsjon på 6 måneders forlengelse.