Mattiilsynet har mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) i et oppdrettsanlegg tilhørende Cermaq-selskapet Mainstream AS Norway i Langfjorden i Alta kommune, går det frem av en melding torsdag.Mattilsynet vil nå ta prøver fra lokaliteten for å få bekreftet eller avkreftet mistanken.Det var oppdretter selv om i går varslet om mistanken på lokaliteten Tuvan.Det er kun Mainstream Norway som har oppdrettsaktivitet i denne fjorden.