Unison Forsikring-aksjen er suspendert fra handel på Oslo Børs i påvente av en melding fra selskapet, på forespørsel fra selskapet.