Tall fra amerikanske myndigheter viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) falt fra reviderte 476.000 personer per 12. juni til 457.000 per 19. juni.Man hadde på forhånd forventet 463.000 førstegangssøkere, ifølge.Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd (continuing claims) i USA falt fra reviderte 4,593 millioner til 4,548 millioner personer. Hver uke legger Department of Labor frem en rapport som viser dette tallet. Tallet er hvor mange som har søkt om arbeidsledighetstrygd i USA den seneste uken. Tallet er viktig for å forstå retningen og temperaturen i det amerikanske arbeidsmarkedet. Øker tallet, er det en indikator på at flere har mistet jobben, og vice versa.Økonomer og investorer bruker denne informasjonen som en faktor i sine beregninger.