De nye forskriftene fra Finansdepartementet for spesialfond, også kalt hedgefond, er nå klare.Forvalter Peter Warren forteller til dn.no at har ventet på de nye reglene i lang tid, men at han likevel ikke er helt fornøyd med det som nå har blitt det endelige utfallet.- Vi har ventet på dette med stor lengsel i åtte år. Men jeg undrer meg over at når man lager et så strengt regelverk som det norske, hvorfor man skal utelukke de aller fleste investorer i å investere i noe som har mindre risiko enn aksjer. Det henger ikke helt på greip, sier Warren.Han er av den oppfatning at hedgefond som instrument har blitt diskriminert av myndighetene, og lurer nå på om folk i styre og stell vet nok om hva de faktisk lager regler for.- Disse feilene har resultert i refleksreaksjoner fra myndighetene. På åtte år skulle man trodd at man greide å sette seg inn i hva dette var, og ikke bare ta sladder og unøyaktigheter for god fisk, sier Warren.