I andre kvartal 2010 fikk Bonheur et nettoresultat på 242 millioner kroner, mot 886 millioner kroner for et år siden. Resultat før skatt ble på 348 millioner kroner, mot 935 millioner kroner i andre kvartal 2009. Driftsresultatet ble på 550 millioner kroner, mot 937 millioner kroner året før. Bonheur omsatte i perioden for 2,40 milliarder kroner, mot 2,69 milliarder kroner for et år siden.Avskrivninger og nedskrivninger var 573 millioner kroner, hvorav nedskrivninger beløp seg til 102 millioner kroner, hovedsakelig relatert til Knock Dee og AHTS fartøy.-Gjennom andre kvartal fortsatte anbudsaktiviteten i alle markeder for flytende boreenheter, inkludert fremleie. Dette har, på verdensbasis, materialisert seg i nye kontrakter i både mellomdypt vann og dypvannssegmentet. Kvartalet har imidlertid vært preget av den tragiske ulykken på Macondo-brønnen og det tilhørende boreforbudet i Mexicogulfen. Markedet i Mexicogulfen er berørt av denne situasjonen, men konsernet er ikke direkte påvirket på grunn av dagens kontraktssammensetning, skriver Bonheur i en melding.-I det kortere bildet fokuserer konsernet på det britiske og norske markedet, ettersom Borgsten Dolphin og Bredford Dolphin blir ledige i henholdsvis tredje og fjerde kvartal 2010. Det forventes at disse markedene kan tilby kortere kontrakter inn i 2011 og begge riggene er godt posisjonert til å sikre arbeid i denne perioden, skriver Bonheur.Som en konsekvens av at Bonheur ASA eier mer enn 50 prosent av aksjene i Ganger Rolf ASA er Ganger Rolf ASA regnskapsmessig fullkonsolidert som et datterselskap av Bonheur ASA.