Bank of America har fredag lagt frem et resultat etter andre kvartal 2010 på 0,27 dollar per aksje.Eksperter hadde i følge Thomson Financial på forhånd ventet et resultat på 0,22 dollar per aksje.Fasit for tilsvarende periode i fjor var på 0,33 dollar per aksje.Selskapet renteinntekter kom inn på 13,2 milliarder dollar, mens omsetningen var på 29,1 milliarder dollar.Det var ventet en omsetning på 29,1 milliarder dollar. Ved tilsvarende periode i fjor hadde Bank of America renteinntekter på 11,9 milliarder dollar og en omsetning på 32,8 milliarder dollar.