I dagens rapport fra Investtech beskrives Eltek, Blom og Sparebanken Øst som kjøpskandidater av ulik karakter.- Eltek har nylig brutt gjennom taket i den fallende trendkanalen, samt motstanden ved 2,80 kroner og gitt kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon. Formasjonen indikerer en trendvending og har et kursmål på 3,78 kroner i løpet av ca. fire måneder. RSI-kurven viser en stigende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en stigende trend også for kursen. På nedsiden er det støtte ved 2,80 kroner, mens det ligger motstand ved ca. 3,40 kroner. Aksjen er nøytral på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier Taugbøl.- Blom ligger i en fallende trend på mellomlang sikt, men det er etablert et støttenivå ved 4,90 kroner som aksjen nå reagerer opp fra. RSI divergerer positivt mot kursen og volumbalansen er positiv. Dette styrker aksjen på kort sikt. Etablerte noteringer under 4,90 kroner vil bekrefte den fallende trenden og være et salgssignal. Aksjen er svakt negativ på innsidehandler etter et stort salg i januar til kurs 14 kroner. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Watch, sier analytikeren.- Sparebanken Øst har brutt opp gjennom taket i en kortsiktig, fallende trendkanal, samt brutt motstanden ved 30 kroner. SPOG ligger nå mellom støtten ved ca. 30,00 kroner og motstanden ved ca. 34,30 kroner og etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning på mellomlang sikt. På kort sikt indikeres videre oppgang mot motstanden ved 34 kroner. Egenkapitalbeviset er positivt på innsidehandler. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Watch, avslutter Taugbøl.