I dagens rapport fra Investtech beskrives Deep Sea Supply og London Mining som kjøpskandidater.- Deep Sea Supply har marginalt brutt den stigende trenden på mellomlang sikt. Det indikeres med det en svakere stigningstakt. Aksjen har falt fra taket av trendkanalen ved 12,95 kroner, ned til gulvet ved ca. 10 kroner på kort tid. Det ligger dessuten horisontal støtte ved ca. 10 kroner, noe som bør gi en reaksjon opp, men dersom dette støttenivået brytes, vil det utløse et salgssignal. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler. Kort sikt: Kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, sier Taugbøl.- London Mining reagerer opp fra gulvet av en stigende trendkanal på mellomlang sikt, og fortsatt positiv utvikling innenfor denne indikeres. Aksjen har dessuten marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca. 22,80 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang også på kort sikt. Aksjen er positiv på innsidehandler. Kort sikt: Svak kjøpskandidat. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, avslutter Taugbøl.