Investeringsdirektør i Landkreditt Forvaltning, Dagfinn Hopsdal, anbefaler kjøp av Hydro, REC og RCCL, skriver Finansavisen fredag.- Etter oppkjøpet i Brasil og en vellykket gjennomføring av emisjonen på ti milliarder, fremstår Hydro nå som en god stigningskandidat, spesielt tatt i betraktning den lovende guidingen fra Alcoa, sier Hopsdal til avisen.Han har også troen på REC. Hopsdal mener at et mulig Orkla-salg av solenergi vil kunne få frem de underliggende verdiene i "Rest-Orkla", og tror at prosessen i seg selv kan bidra til oppgang i REC.Et annet selskap Hopsdal har troen på, er cruiseselskapet RCCL, som har falt kraftig tilbake i mai og juni.- Markedet er avventende frem til resultatrapporteringen 23. juli. I en litt lenger horisont har selskapet stort stigningspotensial, sier han.Hopsdal er også positiv til oljeservice, og påpeker at den sterkt stigende etterspørselen fra Kina har bidratt til å holde prisen stabilt over 70 dollar gjennom hele første halvår. Han tror etterspørselen bare vil fortsette å øke.- På disse nivåene vil de store lete- og utbyggingsprosjektene på dypt vann være lønnsomme og gi gode vekstutsikter for norsk oljeserivce-relatert industri, sier han.