Forrige uke var den travelste i obligasjonsmarkedet siden april. Store europeiske banker benyttet det bedrede klimaet til å sikre langsiktig finansiering og volumet var fire ganger foregående uke, melder FT.com.Sentimentet snudde blant annet som følge av den store etterspørselen etter spanske statsobligasjoner. Det ble tegnet for 14 milliarder euro i auksjonen som var på 6 milliarder euro, noe som antydet at risikoappetitten er økende igjen.Store banker som Rabobank, HSBC, Barclays, Intea Sanpaolo, BNP Paribas, UBS og RBS var aktive i lange (5, 10 og 15 år) og utnyttet det bedrede sentimentet og utstedte obligasjoner for milliarder av euro.I følge Dealogic ble det solgte obligasjoner for 18,4 milliader euro forrige uke.