DOF har i dag signert avtale om salg av to plattform forsyningsskip (PSV) under bygging ved Cochin Shipyard Ltd. i India, melder selskapet tirsdag ettermiddag.Skipene har byggenr. 81 og 82 og forventes levert fra verft i desember 2010 og februar 2011. Levering til kjøper vil skje simultant med levering fra verft, heter det i meldingen.Salget av bygg 81 er gjort uten forbehold. Salget av bygg 82 er gjort med kjøpers finansieringsforbehold som senest skal løftes innen utgangen av august 2010.Pris er avtalt til USD 54 millioner pr. skip, tilsvarende totalt ca. 680,5 millioner kroner til dagens dollarkurs på 6,3 kroner.