I forbindelse med fremleggelsen av resultatene for Q1 2010, estimerte Marine Harvest et totalt slaktevolum på 68 tusen tonn (HOG) for Q2 2010.
Slaktevolumer Q2 2010 (1):
  • Norway: 48 tusen tonnNorway: 48 tusen tonn
  • Chile (2) 2 tusen tonnChile (2) 2 tusen tonn
  • Canada 7 tusen tonnCanada 7 tusen tonn
  • Scotland 7 tusen tonnScotland 7 tusen tonn
  • Other 4 tusen tonnOther 4 tusen tonn
  • Totalt 68 tusen tonnTotalt 68 tusen tonn
(1) Slaktevolumene er oppgitt i sløyd vekt (HOG) ekvivalenter. Tallene inkluderer kun volumer for laksearter.(2) Solgte volumer for ChileSelskapet melder også at operasjonell EBIT for konsernet var ca 790 millioner kroner i 2. kvartal 2010.Operasjonell EBIT per kg for Marine Harvest Norway var ca 11 millioner kroner i samme periode.Marine Harvest vil offentliggjøre Q2 2010 resultatene 21. juli kl 0700 CET.