Tegningsperioden i Norsk Hydro ASAs fortrinnsrettsemisjon utløper i dag klokken 17.30.Ubenyttede tegningsretter vil være uten verdi og vil bortfalle uten noen form for kompensasjon til innehaveren.En tegningsrett gir som kjent rett til å kjøpe en ny Hydro-aksje til tegningskurs på 26,3 kroner.Men det er for sent å selge rettene. Den fristen gikk ut den 6. juli kl. 17:30. Den eneste muligheten nå er å tegne aksjer for dem.En tegningsrett gir rett til å tegne en ny aksje til en pris på 26,3 kroner.