Riggaktøren Prosafe informerer tirsdag om at de hadde en riggutnyttelse i andre kvartal på 87 prosent.I denne perioden kom blant annet riggen Safe Scandinavia i drift for Statoil. Dette skjedde ved utgangen av april.Samtidig kom riggen Safe Esbjerg igjen i operasjon for Maersk i midten av april, etter å ha fullført en vellykket verkstedopphold knyttet til det planlagte Special Periodic Survey.Safe Caledonia var videre i drift for Total til midten av juni, da en hendelse i forbindelse med flytting førte til mindre skader på fartøyet. Som en forsiktighetsregel ble skipet tatt til skjermet farvann for nødvendige reparasjoner, noe som resulterer i åtte dager med tap av rate og en estimert ekstra kostnad på rundt 2 millioner dollar.Safe Caledonia gjenopptok operasjoner for Total ved utgangen av juni.Safe Astoria var i drift for Shell frem til utgangen av juni, Safe Concordia var ledig i andre kvartal, mens alle andre rigger har vært fullt utnyttet i denne perioden.