Seadrill har aksjer og aksepter for tilsammen 75,5 millioner Scorpion Offshore-aksjer, opplyses det i en melding.Det tilsvarer rundt 84 prosent av aksjene i selskapet.Budet går ut i morgen, og Seadrill vil gi oppgjør onsdag.De poengterer i meldingen at de ikke vil være forpliktet til å opprettholde budet ut over det, og oppfordrer derfor alle aksjonærer om å akseptere budet innen klokken 17:30 fredag.Seadrill vil få full driftsmessig kontroll over Scorpion, og planlegger å integrere virksomheten så raskt som mulig. Selskapet vil også kalle inn til en generalforsamling for å behandle avnotering fra Oslo Børs.