Etter at Finansavisen tidligere denne uken tok opp saken, vil Skattedirektoratet nå innkalle banken til et møte etter sommeren for å få mer informasjon, skriver Aftenposten.Årsaken er selskapet Finanspersonell AS som DnB NOR og vikarbyrået Adecco har etablert sammen. DNB NOR eier 85 prosent av Finanspersonell og slipper dermed å betale moms når banken leier inn vikarer fra dette selskapet, noe de måtte ha gjort ved å leie inn direkte fra Adecco.- Vi har avtalt et møte med DnB NOR over sommeren for å gjennomgå sakens faktiske og juridiske spørsmål, bekrefter seksjonssjef Lars Jone Skimmeland i Skattedirektoratet.DnB NOR må godtgjøre at de oppfyller lovens krav for å slippe å betale moms på leie av vikarer.